skane_rgb_neg_r2

BK Landora får anslag från Sparbanksstiftelsen Skåne

I veckan kom ett mycket glädjande besked. Sparbanksstiftelsen Skåne har beviljat de 50 000 kr som vi ansökt om för att kunna bidra med integreringsaktiviteter i det område som vi verkar i. Tanken är att klubbstugan ska utgöra navet för dessa aktiviteter. Nu när anslaget är i hamn påbörjar planeringsarbetet för projekt “levande klubbstuga”. Ett […]

Continue reading