BK Landoras styrelse består av:

Jan Stenblom (ordförande)
Jörn Jönsson (sekreterare)
Urban Hector (kassör)
Olle Olsson (ledamot)
Pernilla Hallbeck (ledamot)
Peter Williamsson (ledamot)
Seyed Ghotby (ledamot)
Danijel Dragisic (ledamot)

Ungdomsansvarig: Carl Nielsen