Lexicon är Sveriges största privata utbildningsgrupp och har sedan 1979 framgångsrikt utbildat människor samt erbjudit konsulttjänster inom bland annat IT och affärskunskap.