BK Landoras styrelse 2014

Efter val på årsmötet består BK Landoras styrelse 2014 av: Jan Stenblom (ordförande), Jörn Jönsson (sekreterare), Urban Hector (kassör) och ledamöterna Camilla Mårtensson, Olle Olsson, Daniel Stålhammar, Pernilla Vilnis och Peter Williamsson. Peter, som är pappa till Axel i 02:orna, är ny i styrelsen och hälsas hjärtligt välkommen in i Landoragemenskapen.

Nästa styrelsemöte är den 22/5 18.00.

Leave a Reply