Rapport från årsmötet

Tisdagen den 24/2 genomförde BK Landora sitt årsmöte. Det råder stor stabilitet i styrelsearbetet och styrelsen inför 2015 är i princip oförändrad. Ekonomin är god och det råder en positiv stämning i klubben.  Camilla Mårtensson avtackades på mötet efter stora insatser på många plan i Landorafamiljen.

Hon ersätts av Pär Sandö som är mycket välkommen tillbaka i gemenskapen. Styrelsen konstitueras vid nästa styrelsemöte den 26/3 men tanken är att Pär ska fungera som en länk till seniorsektionen. Janne Stenblom fick fortsatt förtroende som ordförande. Övriga uppdrag fördelas vid det konstituerande mötet.

Leave a Reply