Medlemsavgifter för 2014

Äntligen finns aktuella belopp publicerade på bägge hemsidorna så alla kan se vilken medlemsavgift som gäller för 2014.

Medlemsavgiften är inte bara en medlemsavgift utan också en försäkring som gäller i samband med av föreningen arrangerade aktiviteter.

Medlemsavgifterna står på sidan Klubben

Så här skriver Folksam:

Ungdomsförsäkringen

Ungdomsförsäkringen omfattar alla ungdomar, inom föreningar anslutna till Svenska Fotbollförbundet till och med den 31 mars det kalenderår de fyller 15 år…

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Fotbollförbundet, dess distriktsförbund eller förening anordnad match, organiserad träning i fotboll eller fotbollsskola samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter.

Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Leave a Reply